مشاهده وبلاگ های مرتبط با پرنده-نگري

محصولات مرتبط با پرنده نگری

پرنده-نگری

پرنده نگری مشاهده پرندگان در محیط زیست طبیعی آنهاست.

فعال‌ ترین فصل‌ های سال برای پرنده‌ نگری در منطقه گرمسیری به هنگام کوچ بهاره و کوچ پائیزه پرندگان است. در این فصول می‌توان بیشترین گونه‌ های پرنده را مشاهده کرد زیرا آن گونه پرنده‌ هایی که در منطقه ویژه‌ای آشیانه نمی‌سازند در این فصلها از شمال به جنوب می‌کوچند و در میان دسته پرندگان مهاجر دیده می‌شوند.

تعداد پرنده‌ نگرهای دنیا مرتباً رو به افزایش است تا حدی که در کشورهای انگلیس و آلمان برابر طرفداران فوتبال، پرنده نگر وجود دارد. در ایران نیز روز به روز بر تعداد دوستداران پرندگان و پرنده‌ نگری افزوده می‌شود.

محصولات این صفحه می توانند برای یک پرنده نگر مفید باشند


در مشخصات محصولات زیر برچسب پرنده-نگری آمده است:

Endurance 10×42 Binocular - Green

14,000,000 ريال

Vantage 10×42 Binocular - Green

5,900,000 ريال

کتاب راهنماي ميداني پرندگان ايران

300,000 ریال 260,000 ريال

FRONTIER ED 20-60×85

46,000,000 ريال

محصول میهمان

کتاب راهنماي عکاسي از پرندگان

400,000 ریال 350,000 ريال

eTrex 30x

8,700,000 ريال

کتاب پرندگان شهر تهران

250,000 ريال

کتاب مرغابي سانان ايران

150,000 ریال 135,000 ريال

کتاب پرنده هاي شکاري ايران

500,000 ريال