ورزش-داخل-سالن

ورزش داخل سالن به ورزش هایی اطلاق می گردد که عموما در سالن های ورزشی یا Gym انجام می شوند. فوتبال داخل سالن یکی از نمونه های معروف آن است.


در مشخصات محصولات زیر برچسب ورزش-داخل-سالن آمده است:

M2 WOMEN Fuchsia

6,500,000 ریال 5,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Black

17,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Steel

19,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Gold

19,000,000 ریال 18,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

32,500,000 ریال 32,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Gold

30,000,000 ریال 28,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Sakura

28,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

32,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth

32,500,000 ریال 32,000,000 ريال