ورزش-داخل-سالن

ورزش داخل سالن به ورزش هایی اطلاق می گردد که عموما در سالن های ورزشی یا Gym انجام می شوند. فوتبال داخل سالن یکی از نمونه های معروف آن است.


در مشخصات محصولات زیر برچسب ورزش-داخل-سالن آمده است:

Spartan Trainer Wrist HR Gold

34,700,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

31,100,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Blue

31,100,000 ريال

Spartan Ultra All Black Titanium HR

82,600,000 ريال

Spartan Ultra White HR

72,800,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

59,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

55,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Gold

55,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Sakura

52,350,000 ريال