ورزشهای-چندگانه

برخی ساعت ها و تجهیزات ورزشی برای استفاده از چندین ورزش طراحی شده اند و به اصلاح ورزشهای چندگانه یا Multisport را پشتیبانی می کنند. مثلا یک ساعت که در خود آیتم شنا، اسکی، دوچرخه سواری، دو میدانی ... را داشته باشد ساعت متناسب برای ورزشهای چندگانه نامیده می شود. این قابلیت نباید با ساعت ورزش های سه گانه (شنا-دوچرخه سواری - دو) اشتباه گرفته شود؛ سه گانه یک رشته ورزشی است که در دهه 1920 میلادی در فرانسه پایه گذاری شده است و اکنون در بسیاری از مناطق دنیا مسابقات آن برگزار می گردد.
 


در مشخصات محصولات زیر برچسب ورزشهای-چندگانه آمده است:

Spartan Trainer Wrist HR Gold

34,700,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

31,100,000 ريال

Spartan Ultra All Black Titanium HR

82,600,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

55,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Blue

31,100,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

59,500,000 ريال

Spartan Ultra White HR

72,800,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Gold

55,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Sakura

52,350,000 ريال