نقشه-ایران

در مشخصات محصولات زیر برچسب نقشه-ایران آمده است:

نقشه تهران - نقشه ايران با نويتل فارسي براي اندرويد

650,000 ريال

نقشه ايران گارمين با آپديت

550,000 ريال

نقشه ايران گارمين Micro SD با آپديت

800,000 ريال

نقشه توپوگرافي ايران براي گارمين

800,000 ريال

نقشه ايران گارمين بدون آپديت

300,000 ريال

Navking MiniTab IQ

3,850,000 ريال

Navking MiniTab 5

3,850,000 ريال

5 عدد نقشه توپوگرافي ايران روي MICRO-SD

2,500,000 ريال

21 عدد لايسنس نقشه ايران گارمين بدون آپديت

3,000,000 ريال