نقشه-ایران

در مشخصات محصولات زیر برچسب نقشه-ایران آمده است:

نقشه تهران - نقشه ايران با نويتل فارسي براي اندرويد

680,000 ريال

نقشه ايران گارمين Micro SD با آپديت

900,000 ريال

نقشه توپوگرافي ايران براي گارمين

900,000 ريال

نقشه ايران گارمين بدون آپديت

300,000 ريال

Navking MiniTab IQ

4,500,000 ریال 3,000,000 ريال

Navking MiniTab 5

4,500,000 ریال 3,000,000 ريال

5 عدد نقشه توپوگرافي ايران روي MICRO-SD

2,500,000 ريال

10 دستگاه جي پي اس Navking MiniTab خودروِيي

30,000,000 ريال

5 عدد نقشه ايران گارمين روي MICRO-SD با آپديت

2,500,000 ريال