ساعت-شنا

ساعت شنا اطلاعات مرتبط با شنا کردن را در خود ذخیره و به شناگر نمایش می دهد


در مشخصات محصولات زیر برچسب ساعت-شنا آمده است:

Spartan Trainer Wrist HR Gold

15,500,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Steel

15,500,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Black

13,500,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Blue

13,500,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

13,500,000 ريال

Spartan Ultra All Black Titanium HR

36,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Ultra Copper Special Edition HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Ultra Gold Special Edition HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن