راهنمای-استفاده

قبل از استفاده از هر ابزار و سیله ای باید راهنمای استفاده آن را مطالعه کرد، راهنماهایی که در این بخش مشاهده می کنید به زبان فارسی بوده و استفاده کننده در زمان کوتاه تری می تواند کاربرد ها و نحوه استفاده از محصول مورد نظر خود را بیاموزد.
 


در مشخصات محصولات زیر برچسب راهنمای-استفاده آمده است:

راهنماي فارسي Suunto Traverse

100,000 ریال 90,000 ريال

راهنماي فارسي eTrex-10-20-30

100,000 ریال 90,000 ريال

راهنماي فارسي GPSMAP 64s

100,000 ریال 90,000 ريال

راهنماي فارسي GPSMAP 62s

100,000 ریال 90,000 ريال

راهنماي فارسي Oregon 550

100,000 ریال 90,000 ريال

راهنماي فارسي Montana 650 و Montana 600

100,000 ریال 90,000 ريال

راهنماي فارسي سري اترکس ويستا

100,000 ریال 90,000 ريال

راهنماي فارسي Disto D2

100,000 ریال 90,000 ريال

راهنماي فارسي Disto D210

100,000 ریال 90,000 ريال