دویدن

در مشخصات محصولات زیر برچسب دویدن آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ریال 69,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 60,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ریال 44,500,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ریال 37,500,000 ريال

M2 WOMEN Fuchsia

16,000,000 ریال 12,500,000 ريال

AMBIT3 SPORT BLUE HR

68,200,000 ریال 47,500,000 ريال

AMBIT3 SPORT Coral HR

68,200,000 ریال 47,500,000 ريال

AMBIT3 RUN LIME HR

50,400,000 ریال 32,500,000 ريال

AMBIT2 S WHITE HR

42,100,000 ریال 29,500,000 ريال