دویدن

در مشخصات محصولات زیر برچسب دویدن آمده است:

M2 WOMEN Fuchsia

6,500,000 ریال 5,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Black

17,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Steel

19,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Gold

19,000,000 ریال 18,000,000 ريال

Spartan Ultra White HR

40,000,000 ریال 35,000,000 ريال

Spartan Ultra All Black Titanium HR

45,000,000 ریال 40,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Blue

17,000,000 ریال 16,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

32,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth

32,500,000 ریال 32,000,000 ريال