نتیجه جستجو "
برند:

کملیون - Camelion

Camelion Always Ready 2500 Ni-MH Camelion Always Ready 2500 Ni-MH
باتري قلمي قابل شارژ Camelion AlwaysReady 2500 ميلي آمپر Ni-MH اين باتري نه تنها مي تواند بيش از يکسال شارژ را در خود نگه دارد بلکه در هر زمان بي درنگ قابل استفاده خواهد بود .مناسب براي استفاده براي جي پي اس هاي دستي، دوربين، انواع پلير ها و غيره داراي شارژ اوليه نگهداري شارژ بيش از يکسال قابل استف ...

Always Ready 900 AAA Always Ready 900 AAA
باتري نيم قلمي قابل شارژ Camelion AlwaysReady 900 ميلي آمپر اين باتري نه تنها مي تواند بيش از يکسال شارژ را در خود نگه دارد بلکه در هر زمان بي درنگ قابل استفاده خواهد بود .مناسب براي استفاده براي جي پي اس هاي دستي، دوربين، انواع پلير ها و غيره داراي شارژ اوليه نگهداري شارژ بيش از يکسال قابل استفاده ...

Always Ready 2300 Always Ready 2300
باتري قلمي قابل شارژ Camelion AlwaysReady 2300 ميلي آمپر اين باتري نه تنها مي تواند بيش از يکسال شارژ را در خود نگه دارد بلکه در هر زمان بي درنگ قابل استفاده خواهد بود .مناسب براي استفاده براي جي پي اس هاي دستي، دوربين، انواع پلير ها و غيره داراي شارژ اوليه نگهداري شارژ بيش از يکسال قابل استفاده بر ...