وسايل جانبي Suunto

برخی از ساعت های سونتو برای کارایی بیشتر نیاز به وسایل جانبی مانند فوت پاد و جی پی اس پاد دارند
وسايل جانبي Suunto
ارسال بعد از یک روز

Foot POD mini

7,500,000 ريال +

ارسال بعد از یک روز

Bike POD

4,950,000 ريال +

ارسال بعد از یک روز

CORE GREEN RUBBER

4,250,000 ريال

ارسال بعد از یک روز

M-Series Fuchsia Rope Pattern Strap

3,750,000 ريال +

ارسال بعد از یک روز

COMFORT STRAP BLACK

3,500,000 ريال +

ارسال بعد از یک روز

Dual Comfort Belt

7,500,000 ريال +

ارسال بعد از یک روز

Suunto Bike Sensor

6,750,000 ريال +

ارسال بعد از یک روز

Ambit3 Vertical Black Silicon Strap

5,450,000 ريال +

ارسال بعد از یک روز

Suunto Smart Sensor Belt Black - V2L

6,750,000 ريال +