ویژه
پیشنهاد ویژه

Vantage 10×42 Binocular - Green

بجای 8,500,000 ریال امروز 5,800,000 ریال بپردازید

اطلاعات سبد خرید

ویژه
پیشنهاد ویژه

Endurance 10×42 Binocular - Green

بجای 16,000,000 ریال امروز 13,900,000 ریال بپردازید

اطلاعات سبد خرید

 سه پايه

سه پایه های مناسب برای متر لیزری و تراز های لیزری علاوه بر سبکی، بسیار مقاوم بوده و امکان لرزش و خطای انداره گیری را کمتر می کنند
سه پايه

TRI 100

4,600,000 ريال +

  • 1