کوهنوردی

گرچه کوهنوردی با کوه پیمایی هم در واقعیت و هم لغت متفاوت می باشد، ولی ساعت ها و جی پی اس هایی که در کوهنوردی و کوه پیمایی استفاده می شوند مشترک هستند. قطب نما، فشار سنج هوا و ارتفاع سنج بارومتریک سه اسباب اصلی هستند که هر کوهنورد به آنها نیاز دارد. برخی مدل ها علاوه بر این سه ابزار اصلی، به جی پی اس یا گلوناس برای ذخیره مسیر طی شده و راهنمایی مسیر کوه پیمایی نیز مجهز هستند.


در مشخصات محصولات زیر برچسب کوهنوردی آمده است:

نقشه توپوگرافي ايران براي گارمين

900,000 ريال

Spartan Ultra Copper Special Edition HR

65,500,000 ريال

Spartan Ultra White HR

52,000,000 ریال 50,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

42,500,000 ریال 40,000,000 ريال

Traverse Alpha Woodland

34,800,000 ريال

Traverse Alpha Concrete

34,800,000 ريال

Traverse Amber

26,200,000 ريال

Traverse Black

26,200,000 ریال 20,000,000 ريال

Core Alu Deep Black

21,700,000 ريال