پیشنهاد ویژه سایت
پیشنهاد ویژه

کتاب پرندگان شهر تهران

بجای 250,000 ریال امروز 225,000 ریال بپردازید

اطلاعات سبد خرید

پیشنهاد ویژه

AMBIT2 S WHITE HR

بجای 13,500,000 ریال امروز 10,000,000 ریال بپردازید

اطلاعات سبد خرید

 سه پايه

سه پایه های مناسب برای متر لیزری و تراز های لیزری علاوه بر سبکی، بسیار مقاوم بوده و امکان لرزش و خطای انداره گیری را کمتر می کنند
سه پايه

TRI 100

4,000,000 ریال 3,600,000 ريال +

  • 1