ویژه
پیشنهاد ویژه

Disto X310

بجای 7,900,000 ریال امروز 6,400,000 ریال بپردازید

اطلاعات سبد خرید

ویژه
پیشنهاد ویژه

Disto D510

بجای 16,400,000 ریال امروز 14,500,000 ریال بپردازید

اطلاعات سبد خرید

 ماهي ياب - عمق ياب

ماهی یاب یا عمق یاب دستگاهی است که با استفاده از امواج صوتی (سونار) عمق رودخانه یا دریای محل ماهیگیری و همچنین موقعیت دسته های ماهی را مشخص می کند.
ماهي ياب - عمق ياب
محصول شما اینجا

محصول شما اینجا

مشاهده روش کار