آپدیت چیست؟


در مشخصات محصولات زیر آپدیت آمده است:

نقشه ايران گارمين با آپديت

550,000 ريال +

نقشه ايران گارمين Micro SD با آپديت

800,000 ريال +

نقشه ايران گارمين بدون آپديت

300,000 ريال +

نقشه ترکيه

500,000 ريال +

  • 1