مکان های جمعیتی چیست؟


در مشخصات محصولات زیر مکان های جمعیتی آمده است:

نقشه ايران گارمين با آپديت

550,000 ريال +

نقشه ايران گارمين بدون آپديت

300,000 ريال +

  • 1