تعداد نقاط ثبت شده در نقشه چیست؟


در مشخصات محصولات زیر تعداد نقاط ثبت شده در نقشه آمده است:

نقشه تهران - نقشه ايران با نويتل فارسي براي اندرويد

650,000 ريال +

نقشه ايران گارمين با آپديت

550,000 ريال +

نقشه توپوگرافي ايران براي گارمين

800,000 ريال +

نقشه ايران گارمين بدون آپديت

300,000 ريال +

نقشه تهران - نقشه ايران با نويتل فارسي براي ويندوز موبايل

650,000 ريال +

  • 1