تعیین سرعت و مسافت پیموده شده چیست؟


در مشخصات محصولات زیر تعیین سرعت و مسافت پیموده شده آمده است:

نقشه تهران - نقشه ايران با نويتل فارسي براي اندرويد

650,000 ريال +

Suunto Traverse Amber

17,950,000 ریال 16,000,000 ريال +

Suunto Traverse Black

17,950,000 ریال 16,000,000 ريال +

Traverse Alpha Stealth

19,950,000 ريال +

Suunto Traverse Graphite

17,950,000 ریال 16,000,000 ريال +

نقشه تهران - نقشه ايران با نويتل فارسي براي ويندوز موبايل

650,000 ريال +

M5 WOMEN BLACK-SILVER

6,950,000 ريال +

Quest Yellow

7,950,000 ریال 7,000,000 ريال +

Suunto Traverse Sapphire Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن