تعیین سرعت و مسافت پیموده شده چیست؟


در مشخصات محصولات زیر تعیین سرعت و مسافت پیموده شده آمده است:

نقشه تهران - نقشه ايران با نويتل فارسي براي اندرويد

650,000 ريال +

AMBIT3 PEAK BLACK HR

21,950,000 ريال +

Suunto Traverse Sapphire Black

19,950,000 ريال +

Traverse Alpha Black Red

19,950,000 ريال +

Traverse Alpha Foliage

19,950,000 ريال +

Traverse Alpha Stealth

19,950,000 ريال +

Suunto Traverse Amber

17,950,000 ريال +

AMBIT3 PEAK SAPPHIRE HR

25,950,000 ريال +

نقشه تهران - نقشه ايران با نويتل فارسي براي ويندوز موبايل

650,000 ريال +