نمایش ردپا روی صفحه چیست؟

Track log on Screen


در مشخصات محصولات زیر نمایش ردپا روی صفحه آمده است:

نقشه تهران - نقشه ايران با نويتل فارسي براي اندرويد

650,000 ريال +

نقشه تهران - نقشه ايران با نويتل فارسي براي ويندوز موبايل

650,000 ريال +

  • 1