FAQ

 برای گزارش ایرادات نقشه چگونه باید عمل کرد؟

برای گزارش ایرادات نقشه چندین راه وجود دارد

الف -نقاطی که در نقشه وجود ندارد و مد نظر شماست را از طریق لینک http://www.irangpsmap.com/pre_report_fa.ASP  بیافزایید.

ب - به صورت گزارش کتبی برای ما محل های مورد نظر را به ایمیل report@irangpsmap.com ارسال فرمائید.

ج - روی مپ سورس نقاط را اضافه و ذخیره نموده و فایل آن را به ایمیل report@irangpsmap.com ارسال نمایید.

د- ارسال اشکال بصورت اس ام اس به شماره 02188982602

 

به ازای گزارش های خود امتیاز دریافت خواهید کرد.

support
اگر پاسخ سوال خود را نمی یابید می توانید درخواستی در بخش پشتیبانی ثبت نمایید