FAQ

متر لیزری
سوال ها و جواب های مرتبط


آیا امکان اندازه گیری طول به وسیله متر لیزری با عبور از شیشه وجود دارد؟
در هنگام اندازه گیری طول با متر لیزری در برخورد بعضی از سطوح براق مانند فلزات آبکاری شده، خطای 256 مشاهده می گردد. علت چیست؟
آیا در متر لیزری می توان از باطری های قابل شارژ استفاده کرد؟
در هنگام اندازه گیری، نقطه قرمز لیزری دیده نمی شود ولی متر طول را اندازه گیری و نمایش می دهد. این به چه معناست؟
برای نصب چند تابلو یا پوستر در فاصله ای مشابه از سقف چگونه می توان از متر لیزری استفاده کرد؟
چگونه از متر لیزری در لوله کشی و یا کابل و داکت کشی شبکه می توان استفاده کرد؟
مثالی از عمل تفریق -  و کاربرد آن چه می تواند باشد؟
آیا می توان تعداد زیادی کارتن که حجم کل آن به متر مکعب مشخص است را در انباری با حجم نا معین جا داد؟
کاربرد های برنامه مساحت و مراحل آن چیست ؟
کدهای خطا بر روی متر لیزری لایکا به چه معنی است و راه حل آن چیست؟
چگونه با متر لیزری Leica Dsito D510 زاویه کنج دو دیوار را بدست آورم؟
support
اگر پاسخ سوال خود را نمی یابید می توانید درخواستی در بخش پشتیبانی ثبت نمایید